Hướng dẫn đăng tin rao vặt

 

Bạn có thể đăng tin miễn phí nhưng cần đăng nhập.

Nếu muốn đăng kí tin VIP, sửa đổi tin rao vặt, hiển thị thông tin người đăng của mình bạn cần phải đăng nhập.

  1. Tiêu đề tin : Điền tiêu đề tin rao vặt của bạn.
  2. Thời gia lưu tin: Chọn thời gian để lưu tin rao.
  3. Danh mục: Chọn danh mục theo vật phẩm của bạn.
  4. Tỉnh/Thành phố : Chọn nơi bạn cần bán.
  5.  Loại tin : Chọn đúng yêu cầu của bạn.
  6. Thông tin : Ghi rõ thông tin mặt hàng cần bán hay thông tin cần rao của bạn. Nhớ ghi rõ địa chỉ liên hệ.

Để đăng tin VIP chọn "Đăng ký VIP".

Để sửa tin rao chọn "Sửa thông tin rao vặt" rồi chọn  và sửa, rồi chọn cập nhập.

Để xóa tin rao vặt chọn .

Chú ý: Khi đăng tin có kèm hình ảnh bạn phải chỉnh lại ảnh, chiều rộng (width) lớn nhất là 450px. Những tin có hình ảnh quá lớn có thể sẽ bị xóa mà không báo trước.

 


Hỗ trợ trực tuyến


Mr. Tú - 0986167609
TG's YM Skype Me™!
Mr. Tiến - 093.766.0127 TG's YM Skype Me™!

Quảng cáo